Mokymosi vadovas. Veiksmų planas

Veiksmų planas - priemonė, skirta planuoti veiklas, siekiant užimtumo: aktyviai ieškant darbo, kuriant savo verslą ar planuojant tolimesnį mokymąsi jūsų kompetencijų ir gebėjimų tobulinimui.

Pildydami Veiksmų planą jūs išanalizuosite savo poreikius ir lūkesčius, susijusius su integracija/re-integracija (grįžimu) į darbo rinką, apibrėžiant konkrečius tikslus ir būdus tai pasiekti.

Jeigu neformalaus mokymosi programoje Darbui – Taip!, atlikus Bendrųjų gebėjimų įsivertinimą gausite rezultatus, kuriuose tam tikri bendrieji gebėjimai įvertinti žemu lygiu, juos siūlome tobulinti. Taigi, patariame įrašyti šiuos žemai įvertintus gebėjimus į Veiksmų plano  “I dalį: Mokymasis (Išsilavinimas)” ir planuoti tolimesnį mokymąsi, kuris padėtų juos tobulinti. 

Išsamią instrukciją, kaip užpildyti Veiksmų planą, rasite interneto svetainėje prie šios priemonės aprašymo/Bendrųjų gebėjimų įsivertimo dalyje.

< Grįžti į Mokymosi vadovą

< Grįžti į pagrindinį puslapį