Mokymosi vadovas. Kompetencijų aplankas

Kompetencijų aplankas yra priemonė, skirta aprašyti savo kompetencijas ir bendruosius gebėjimus, įgytus formalaus bei neformalaus visą gyvenimą trunkančio mokymosi metu. Kompetencijų aplankas yra naudingas rengiant jūsų gyvenimo aprašymą (CV) bei gali būti naudojamas siekiant neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo/įteisinimo.

Informacija, esanti Kompetencijų aplanke, gali būti atnaujinta kiekvieno mokymosi proceso metu arba po jo. Priklausomai nuo atlikto Bendrųjų gebėjimų įsivertinimo, rezultatų, gebėjimus, įvertintus aukščiausiais balais, galite įrašyti į Kompetencijų aplanką.

 Laikas, kurį turėsite skirti pildant Kompetencijų aplanką priklauso nuo jūsų visą gyvenimą trunkančio mokymosi patirties ir kompetencijų bei gebėjimų, kuriuos jūs įgijote.

Išsamią instrukciją, kaip užpildyti Kompetencijų aplanką, rasite interneto svetainėje prie šios priemonės aprašymo/Bendrųjų gebėjimų įsivertimo dalyje.

< Grįžti į Mokymosi vadovą

< Grįžti į pagrindinį puslapį