Bendrųjų gebėjimų įsivertinimas

Jums siūlome labai patrauklią, šiuolaikišką ir interaktyvią priemonę, kuri padės įvertinti jūsų bendrųjų gebėjimų lygį. Remiantis šio vertinimo rezultatais, gausite pasiūlymus, kaip galėtumėte pagerinti savo bendruosius gebėjimus. Šia interaktyvia priemone lengva naudotis - jūs turite atsakyti į 48 klausimus, kurie suskirstyti į 4 pagrindines dalis. Užtruksite apie 50 minučių pildant šį klausimyną (atliekant savo bendrųjų gebėjimų vertinimą).

Rekomenduojame jums užpildyti visas 4 testo dalis. Tik tokiu būdu gausite tikslingus rezultatus ir jums bus pasiūlyti pratimai, kurie padės jums gilinti žinias arba ugdyti savo bendruosius gebėjimus. Jūs taip pat turėsite galimybę atsispausdinti savęs vertinimo rezultatus.

Norint gauti teisingus rezultatus - labai svarbu atsakyti į klausimus sąžiningai ir nuoširdžiai.

81 

Gebėjimai, kuriuos analizuosite pirmoje dalyje, yra siejami su socialine ir pilietine kompetencijomis.
1 dalis. 21 gebėjimas. Bendrųjų gebėjimų įsivertinimas užtruks maždaug 20 min.

Gebėjimai, kuriuos analizuosite 2 dalyje, yra siejami su mokymosi mokytis kompetencija.
2 dalis. 8 gebėjimai. Bendrųjų gebėjimų įsivertinimas užtruks maždaug 10 min.

 

Gebėjimai, kuriuos analizuosite 3 dalyje, yra siejami su iniciatyvumo ir verslumo kompetencija.
3 dalis. 15 gebėjimų. Bendrųjų gebėjimų įsivertinimas užtruks maždaug 15 min.

 

Gebėjimai, kuriuos analizuosite 4 dalyje, yra siejami su skaitmeninio raštingumo kompetencija.
4 dalis. 4 gebėjimai. Bendrųjų gebėjimų įsivertinimas užtruks maždaug 5 min.

Pradėkite savo bendrųjų gebėjimų vertinimą.