Veiksmų planas besimokantiesiems

Kas yra Veiksmų planas?

Veiksmų planas (VP) - priemonė, skirta planuoti veiklas, siekiant užimtumo: aktyviai ieškant darbo, kuriant savo verslą ar planuojant mokymąsi jūsų kompetencijų ir gebėjimų tobulinimui. Pildydami Veiksmų planą jūs išanalizuosite savo poreikius ir lūkesčius, susijusius su integracija/reintegracija (grįžimu) į darbo rinką, apibrėžiant konkrečius tikslus ir būdus tai pasiekti.

Patariame atsisiųsti (kaip dokumentą spausdinimui ir/ar išsaugojimui įvairiose laikmenose: kietajame diske ar USB rakte) Veiksmų plano lentelę, susidedančią iš 3 dalių:

  • I dalis. Mokymasis (Išsilavinimas). Tikslai, susiję su formaliu ir neformaliu mokymusi. Naudodamiesi šia Veiksmų plano dalimi galėsite nusistatyti tikslus, susijusius su kompetencijų ir gebėjimų tobulinimu.
  • II dalis. Darbas (Užimtumas). Tikslai, susiję su aktyvia darbo paieška bei įsidarbinimo galimybių didinimu.
  • III dalis. Verslumas. Tikslai, susiję su naujo verslo pradžia.
!!! Aktyvią nuorodą į parsisiunčiamą failą rasite šios priemonės aprašymo pabaigoje. Prašome toliau skaityti apie Veiksmų planą.

Galite užpildyti Veiksmų plano I, II, ir III dalis savarankiškai. Suaugusiųjų švietimo organizacijoje jūs galite gauti konsultantų/fasilitatorių patarimų, kaip užpildyti Veiksmų plano lentelę. 

Veiksmų planas gali būti naudojamas efektyviai paskirstant jūsų veiksmus tam, kad nusistatytumėte per tam tikrą laiką pasiekiamus įsidarbinimo tikslus, apibrėžtumėte konkrečias užduotis, kaip jūs planuojate pasiekti tam tikrą tikslą, surašytumėte sąrašą – tai, kas jums naudinga, ką gausite (įgysite) šį tikslą pasiekę (kad įvardytumėte numatomus rezultatus), apibrėžtumėte laikotarpį, per kurį jūs planuojate pasiekti tikslą, bei būtinus išteklius tam tikslui pasiekti. Taip pat labai svarbu periodiškai apžvelgti jūsų Veiksmų planą ir užrašyti pastebėjimus apie užsibrėžto tikslo siekimą, mokymosi eigą. Visą šią informaciją jūs galite įrašyti į atitinkamas Veiksmų plano lentelės dalis.

Kaip naudotis Darbui – Taip! neformalaus mokymosi programos Veiksmų plano priemone?

Ši Darbui – Taip! neformalaus mokymosi programa prasideda nuo Bendrųjų gebėjimų įsivertinimo priemonės, kuri padės įsivertinti bendrųjų gebėjimų lygį (žr. paveikslą žemiau). Pagal Bendrųjų gebėjimų įsivertinimo rezultatus, jūs gausite savo aukšto lygio bendrųjų gebėjimų sąrašą (daugiau negu 7 balai) ir sąrašą jūsų bendrųjų gebėjimų, kurie turi būti patobulinti (mažiau negu 7 balai). Jūs galite surašyti savo aukšto lygio gebėjimus į Kompetencijų aplanką ir patobulinti žemo lygio gebėjimus, atliekant siūlomus Pratimus (žr. paveikslą žemiau). Kai atliksite pratimus , siūlome atlikti Bendrųjų gebėjimų įsivertinimą dar kartą.  

Jeigu, pakartojus Bendrųjų gebėjimų įsivertinimą, vis dar yra žemai įvertintų bendrųjų gebėjimų ir jūs norite juos patobulinti (prieš pabaigiant Darbui – Taip! mokymosi programą), mes patariame šiuos jūsų žemai įvertintus bendruosius gebėjimus įrašyti į Veiksmų plano “I dalį. Mokymasis (Išsilavinimas) (žr. lentelę žemiau) ir planuoti tolimesnius mokymosi žingsnius. 

Veiksmų plano (I dalies) pildymo žingsniai

1 žingsnis. Jūsų gebėjimų ir kompetencijų lygio įsivertinimas, naudojant Bendrųjų gebėjimų įsivertinimo priemonę

Patariame pradėti nuo  Bendrųjų gebėjimų įsivertinimo priemonės, kuri padės įsivertinti savo bendrųjų gebėjimų lygį (žr. paveikslą aukščiau). Užbaigus Bendrųjų gebėjimų įsivertinimą gavote pasiūlymus, kaip patobulinti savo bendruosius gebėjimus.

2 žingsnis. Jūsų gebėjimų ir kompetencijų lygio tobulinimas, naudojant Pratimus 

Užbaigę 1 žingsnio užduotis, jūs jau žinote apie gebėjimus ir kompetencijas, kurie yra būtini darbo rinkoje. Taip pat, jūs atsispausdinote ir/ar išsisaugojote šiuos dokumentus:
1) Bendrųjų gebėjimų įsivertinimo rezultatus su informacija apie keturias kompetencijas: jūsų kiekvienos kompetencijos lygį bei kiekvienos kompetencijos aukšto, vidutinio ir žemo lygio gebėjimų sąrašus;
2) Pratimus, kuriuos rekomenduojame jums atlikti, siekiant tobulinti jūsų vidutinio ir žemo lygio gebėjimus. Jūs galite atlikti šiuos pratimus naudodamiesi mokymosi priemone Pratimai (žr. paveikslą aukščiau).

3 žingsnis. Patobulintų kompetencijų ir gebėjimų įsivertinimas

Užbaigus Pratimų ciklą patariame atlikti  Bendrųjų gebėjimų įsivertinimą dar kartą tam, kad įvertintumėte, kiek juos patobulinote.Tada jūs galite įrašyti tas kompetencijas ir gebėjimus, kurių lygis yra aukštesnis negu 7 balai, į Kompetencijų aplanko III dalį. Bendruosius gebėjimus, kuriuos jūs vis dar turite tobulinti (jų lygis yra mažesnis negu 7 balai), siūlome įrašyti į Veiksmų plano lentelę (žr. paveikslą aukščiau). 

4 žingsnis.     Veiksmų plano lentelės I dalies užpildymas tolimesniam jūsų gebėjimų ir kompetencijų tobulinimui

Instrukcijos, pateiktos 1, 2, ir 3 žingsniuose, parodo jums bendrą įsivertinimo proceso neformalaus mokymosi programoje Darbui – Taip! vaizdą.  Veiksmų plano I dalis. Mokymasis (Išsilavinimas)” gali būti užpildytas savarankiškai ar kartu su fasilitatoriumi, siekiant patobulinti jūsų kompetencijas ir gebėjimus, susijusius su mokymusi. Veiksmų plano lentelė yra dokumentas, skirtas tolimesniam duomenų surašymui ir išsisaugojimui savo kompiuteryje, kurią prireikus galėsite peržiūrėti ir papildyti.

Apibendrinimas

Perskaitę instrukcijas jūs sužinojote apie Veiksmų planą ir neformalaus mokymosi programos Darbui – Taip!  mokymosi eigą (žingsnius). Prašome   išsisaugoti lentelę ir užpildyti ją savarankiškai ar kartu su fasilitatoriumi. Po to, kai atsisiuntėte ir išsisaugojote lentelę, jūs galite pradėti nuo 1 žingsnio. Jeigu jūs dar neužbaigėte Bendrųjų gebėjimų įsivertinimo, jūs galite padaryti tai, spragtelėdamas/-a čia.

< Grįžti į pagrindinį puslapį