Kompetencijų aplankas

Kas yra Kompetencijų aplankas

Kompetencijų aplankas (KA) yra priemonė, skirta aprašyti savo kompetencijas ir bendruosius gebėjimus, įgytus formalaus bei neformalaus visą gyvenimą trunkančio mokymosi metu. Informacija, esanti Kompetencijų aplanke, gali būti atnaujinama kiekvieno mokymosi metu arba po jo.  Kompetencijų aplankas yra naudingas rengiant jūsų gyvenimo aprašymą (CV) bei gali būti naudojamas siekiant neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo/įteisinimo.

Patariame atsisiųsti (kaip dokumentą spausdinimui ir/ar išsaugojimui įvairiose laikmenose: kietajame diske ar USB rakte) Kompetencijų aplanko lentelę, susidedančią iš 3 dalių, kuriose galėsite kaupti informaciją apie įgytas kompetencijas ir gebėjimus:

  • I dalis. Formalus išsilavinimas (pradinis, pagrindinis, vidurinis, aukštasis, profesinis išsilavinimas ir taip toliau).
  • II dalis. Darbo patirtis (įskaitant nuolatinį darbą, nepilnos darbo dienos bei laikinus darbus, darbą šventiniu laikortarpiu, papildomą darbą, stažuotes/komandiruotes, laisvai samdomą darbą ir taip toliau).
  • III dalis. Neformalus ir savaiminis mokymasis (įskaitant žinias, patirtį ir gebėjimus, įgytus iš įvairių šaltinių laisvalaikiu (žiniasklaidos, hobi), atliekant savanorišką veiklą, narystę įvairiose organizacijose ir klubuose, per skirtingų užduočių/vaidmenų atlikimą jūsų šeimoje (neapmokamą veiklą) ir taip toliau).
!!! Aktyvią nuorodą į parsisiunčiamą failą rasite šios priemonės aprašymo pabaigoje.Prašome toliau skaityti apie Kompetencijų aplanką. 

Atsisiuntę Kompetencijų aplanko dokumentą, jūs galite užpildyti Kompetencijų aplanko I, II, ir III dalis surašydami pasiekimus, kuriuos jau turėjote anksčiau prieš pradedant neformalaus mokymosi programą Darbui – Taip! Suaugusiųjų švietimo organizacijoje jūs galite gauti suaugusiųjų švietėjų/fasilitatorių patarimų, kaip užpildyti Kompetencijų aplanką 

Kodėl Kompetencijų aplankas reikalingas ir kaip jį užpildyti neformalaus Darbui-Taip! mokymosi programoje?

Ši neformalaus mokymosi programa, pavadinta Darbui – Taip!, prasideda nuo Bendrųjų gebėjimų įsivertinimo priemonės, kuri padės jums įsivertinti savo bendrųjų gebėjimų lygį (žr. paveikslą apačioje). Priklausomai nuo Darbui – Taip! programos Bendrųjų gebėjimų įsivertinimo rezultatų, jūs galite įtraukti savo aukšto lygio gebėjimus (įvertintus daugiau negu 7- iais balais) į Kompetencijų aplanko III dalį – “Neformalus ir savaiminis mokymasis” ir patobulinti žemo lygio gebėjimus, atliekant siūlomus Pratimus (žr. paveikslą apačioje). Po to, kai jūs patobulinote savo gebėjimus, jums rekomenduojame atlikti Bendrųjų gebėjimų įsivertinimą dar kartą. Jei pakartojus Bendrųjų gebėjimų įsivertinimą rezultatas vis dar rodo žemo lygio gebėjimų sąrašą, o jūs norite patobulinti juos iki Darbui – Taip! mokymosi programos pabaigos, mes siūlome jums įtraukti šį žemo lygio gebėjimų sąrašą į Veiksmų planą (žr. paveikslą apačioje), ir galvoti apie tolimesnį mokymosi žingsnį, kuris padėtų jums juos tobulinti. 

Dalyvaudami Darbui – Taip! neformalaus mokymosi programoje, galėsite analizuoti savo gebėjimų lygį ir juos tobulinti, atlikti Bendrųjų gebėjimų įsivertinimą ir Pratimus tiek kartų, kiek jums reikia. Po to, kai jūs užbaigsite visą programą, mes rekomenduojame įtraukti aukšto lygio gebėjimus (įvertintus aukščiau negu 7 balais) į Kompetencijų aplanko dokumento III dalį Neformalus ir savaiminis mokymasis (žr. lentelę žemiau):

Jūsų žingsniai pildant Kompetencijų aplanką (III dalis)

1 žingsnis. Jūsų gebėjimų ir kompetencijų lygio įsivertinimas naudojant Bendrųjų gebėjimų įsivertinimo priemonę

Rekomenduojama pradėti nuo jūsų gebėjimų ir kompetencijų įsivertinimo naudojant Bendrųjų gebėjimų įsivertinimo priemonę (žr. paveikslą aukščiau). Jei tai jau padarėte, mokydamiesi su Darbui – Taip!  neformalaus mokymosi priemone, ir jūs esate patenkintas/-a savo kompetencijų ir bendrųjų gebėjimų lygio rezultatais, galite įrašyti savo bendruosius gebėjimus, įvertintus daugiau negu 7 balais, į Kompetencijų aplanką.  

Jei gavote pasiūlymus tobulinti savo gebėjimus po to, kai jūs užbaigėte Bendrųjų gebėjimų įsivertinimą, galite pradėti juos tobulinti pereinant prie 2 žingsnio.

2 žingsnis.    Jūsų gebėjimų ir kompetencijų lygio tobulinimas naudojant Pratimus

Užbaigę 1 žingsnio užduotis, jūs jau žinote apie gebėjimus ir kompetencijas, kurie yra būtini darbo rinkoje. Taip pat, jūs atsispausdinote ir/ar išsisaugojote šiuos dokumentus:
1) Bendrųjų gebėjimų įsivertinimo rezultatus su informacija apie kompetencijas: jūsų kiekvienos kompetencijos lygį bei kiekvienos kompetencijos aukšto, vidutinio ir žemo lygio gebėjimų sąrašus;  
2) 
Pratimus, kuriuos rekomenduojame jums atlikti, siekiant tobulinti jūsų vidutinio ir žemo lygio gebėjimus. Jūs galite atlikti šiuos pratimus naudodamiesi mokymosi priemone Pratimai (žr. paveikslą aukščiau).

3 žingsnis.    Patobulintų kompetencijų ir gebėjimų įsivertinimas

Užbaigus Pratimų ciklą patariame atlikti Bendrųjų gebėjimų įsivertinimą dar kartą tam, kad įvertintumėte, kiek juos patobulinote.Tada jūs galite pridėti tas kompetencijas ir gebėjimus, kurių lygis yra jau aukštesnis negu 7 balai, į  Kompetencijų aplanko III dalį. Bendruosius gebėjimus, kuriuos jūs vis dar turite tobulinti (jų lygis yra mažesnis negu 7 balai), siūlome įtraukti į Veiksmų planą (žr. paveikslą aukščiau) tolimesniam mokymuisi.

4 žingsnis.    Kompetencijų aplanko užpildymas, įrašant gebėjimus ir kompetencijas, kuriuos įgijote ar patobulinote Darbui – Taip! neformalaus mokomosi programoje

Instrukcijos, pateiktos 1, 2, ir 3 žingsniuose, parodo jums bendrą įsivertinimo proceso neformalaus mokymosi programoje Darbui – Taip! vaizdą. Jūs galite užpildyti Kompetencijų aplanko III dalį, įrašant savo bendrųjų gebėjimų pasiekimus, taip pat kaip ir pagrindines kompetencijas, kurias įgijote ir patobulinote savarankiškai ar kartu su fasilitatoriumi. KA lentelė – dokumentas jūsų duomenų surašymui ir išsisaugojimui savo kompiuteryje. Kompetencijų aplanke galite kaupti visą būtiną informaciją apie savo formalų ir neformalų mokymą(si). Jūs galite papildyti KA įgijus naujas kompetencijas ar patobulinus esamas.

Apibendrinimas

Perskaitę šias instrukcijas jūs sužinojote apie Kompetencijų aplanką ir neformalaus mokymosi programos Darbui – Taip! mokymosi eigą (žingsnius). Prašome išsisaugoti lentelę  ir užpildyti ją savarankiškai ar kartu su fasilitatoriumi. Po to, kai atsisiuntėte ir išsisaugojote lentelę, jūs galite pradėti nuo pirmo žingsnio. Jeigu jūs dar neužbaigėte Bendrųjų gebėjimų įsivertinimo, jūs galite padaryti tai, spragtelėdamas/-a čia.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

< Grįžti į pagrindinį puslapį