Zināšanu portfelis

Kas ir zināšanu portfelis

Zināšanu portfelis (KP) ir ļoti nozīmīgs un vērtīgs tiešsaistes rīks apmācamajiem. Ar tā palīdzību var uzkrāt kompetenču un prasmju sasniegumus, kas iegūti visa mūžizglītības procesa laikā (gan formālajā, gan neformālajā izglītībā). Visa informācija, kas tiek uzkrāta Zināšanu portfelī var tikt papildināta pēc katra apmācību posma. Zināšanu portfelis palīdz arī apmācāmā CV pilnveidošanai un to var izmantot iegūto zināšanu un prasmju novērtējumam nākotnē.

Mēs iesakām lejupielādēt (kā dokumenta failu drukāšanai un / vai glabāšanai, piemēram, cietajā diskā) Zināšanu portfeļa, sagatavi, kas sastāv no 3 galvenajām daļām:

  • I daļa. Formālā izglītības sistēma (pamata, vidējā, vidējā – profesionālā, augstākā izglītība).
  • II daļa. Darba pieredze (pilna laika, nepilna laika, pagaidu (brīvdienu), brīvprātīgā darba, prakses un darbs ārzemēs u.c.).
  • III daļa. Neformālā izglītība un pašmācības ceļā iegūtās zināšanas (zināšanas, prasmes un spējas, kas iegūtas caur masu medijiem, brīvā laika pavadīšanas procesu, hobijiem, brīvprātīgo darbu, dalību dažādās organizācijās un klubos, īstenojot dažādus uzdevumus privātajā, ģimenes dzīvē).
!!! Lejupielādes instrukcija Tev tiks piedāvāta, kad izlasīsi materiālu par Zināšanu portfeli. 

Pēc sagataves lejupielādes Tu varēsi aizpildīt Zināšanu portfeļa I, II un III sadaļas. Tev jāieraksta informācija par sasniegumiem pirms Job-Yes neformālā apmācības kursa. Padomu, kā aizpildīt Zināšanu portfeļa isadaļas, Tu vari saņemt arī no koordinatora pieaugušo izglītības centrā. 

Zināšanu portfelis darbojas Job-Yes neformālās apmācības laikā?

Lai uzsāktu Job-Yes neformālo apmācību un spētu novērtēt ieguvumu no apmācības rezultātiem, nepieciešams noteikt sākotnējo prasmju līmeni, to var izdarīt sadaļā – "Prasmju novērtējums", kurā tiek novērtētas prasmes, kas nepieciešamas, lai iekļūtu darba tirgū (sk. attēlu zemāk). Balstoties uz "Prasmju novērtējuma", rezultātiem, tās prasmes, kuras būsi augstu novērtējis, varēsi ievietot Zināšanu portfelī III daļā, savukārt zemu novērtētās prasmes, varēsi turpināt pilnveidot. Lai to paveiktu, izstrādāti dažādi uzdevumi – brīvi pieejamos mācību resursi (sk. attēlu zemāk). Pēc šī pilnveides procesa ir ieteicams vēlreiz aizpildīt "Prasmju novērtējumu". Ja pēc atkārtotas  "Prasmju novērtējuma" veikšanas, rezultātu sarakstā vēl arvien ir zemu novērtētas prasmes un Tu vēlies tās uzlabot līdz apmācību beigām, mēs iesakām šo sarakstu iekļaut Rīcības plānā un plānot turpmākās mācību aktivitātes.. 

Job-Yes neformālā apmācība ļauj tev analizēt savu prasmju līmeni un uzlabot to, veicot "Prasmju novērtējumu" un uzdevumus -  brīvi pieejamos mācību resursus - tik daudz reižu, cik nepieciešams. Kad būsi pabeidzis visu apmācību, iesakām augstu novērtētās prasmēs (tās, kura būsi novērtējis ar vairāk kā 7 punktiem) pievienot Zināšanu portfelī III sadaļā - neformālā izglītība un pašmācības ceļā iegūtās zināšanas (skatīt tabulu):

Kā aizpildīt Zināšanu portfeļa III daļu?

1. solis.    Pašnovērtējuma līmeņa noteikšana, izmantojot rīku "Prasmju novērtējums"

Vispārējo prasmju līmeņa noteikšanai, ieteicams izmantot "Prasmju novērtējumu"(sk. attēlu augstāk). Ja esi jau novērtējis savas prasmes Job-Yes neformālās apmācības laikā un esi apmierināts ar iegūto līmeni, Tu vari prasmes, kas novērtētas ar vairāk kā 7 punktiem, iekļaut Zināšanu portfelī.  

Ja Tu esi saņēmis konkrētus ieteikumus, kā uzlabot savas prasmes pēc "Prasmju novērtējums", pabeigšanas, Tu vari turpināt ar 2. soli.

2. solis.    Pilnveidošanas process, izmantojot uzdevumus- brīvi pieejamos mācību resursus 

Veicot 1. soli, Tu ieguvi informāciju par prasmēm un iemaņām, kas nepieciešamas iekļūšanai darba tirgū. Tev bija arī iespēja izdrukāt vai lejupielādēt divus dokumentus:
1)  "Prasmju novērtējuma" rezultātus ar informāciju par Tavu kopējo prasmju līmeni četrās kompetencēs, kā arī augstākā, vidējā un zemākā līmeņa prasmju sarakstu katrā no kompetencēm.
2) 
Uzdevumus- brīvi pieejamos mācību resursus”, kas nepieciešami, lai paaugstinātu Tava vidējā un zemākā līmeņa prasmes. Uzdevumiem Tu vari piekļūt, izmantojot rīku  Prasmju novērtējumss (sk. attēlu zemāk).

​3. solis.    Uzlaboto prasmju līmeņa novērtējums

Pēc tam, kad būsi veiksmīgi beidzis pilnveides procesu, izmantojot uzdevumus- brīvi pieejamos mācību resursusiesākam vēlreiz veikt "Prasmju novērtējumu", ”, lai noteiktu uzlaboto prasmju līmeni. Pēc tam prasmes, kas novērtētas ar vairāk kā 7 punktiem, Tu vari iekļaut Zināšanu portfeļa III daļā (sk. attēlu zemāk).. Savukārt tās prasmes, kas novērtētas ar mazāk kā 7 punktiem, iesakām iekļaut Rīcības plānā.

4. solis.    Zināšanu portfeļa aizpildīšana Job-Yes neformālās apmācības laikā iegūtajām prasmēm un kompetencēm

Instrukcijas 1., 2. un 3. solis sniedz pārskatu par Job-Yes neformālās apmācības pašizglītošanās procesu. Zināšanu portfeļa III daļā var uzkrāt kompetenču un prasmju sasniegumus, kas iegūti visa mūžizglītības procesa laikā, šo tabulu Tu vari aizpildīt pats vai kopā ar koordinatoru. Zināšanu portfeļasagatavi ir iespējams lejupielādēt kā dokumentu, saglabāt un ērti papildināt ar nepieciešamo informāciju par savu mācīšanās pieredzi jebkurā laikā.

Īsumā

Tu esi izlasījis šo instrukciju un iepazinies ar Zināšanu portfeļa aizpildīšanu soli pa solim. Tagad lejupielādē Zināšanu portfeļa sagatavi un aizpildi to pats vai kopā ar koordinatoru.  Pēc  lejupielādēs Tu vari sākt ar 1.soli; ja vēl neesi, "Prasmju novērtējumu”" Tu to varat sākt  uzspiežot šeit.

< Atgriezties galvenajā lapā