Kāpēc ir svarīgi novērtēt savas vispārējās prasmes?

Darba meklēšanas procesā ne mazāk svarīgas par konkrētajā profesijā nepieciešamajām prasmēm, ir vispārējās prasmes (personības prasmes), kurām ir nozīmīga loma gan darba intervijas laikā, gan atrodoties darba vietā. Darba devēji, veicot personāla atlasi un kandidātu novērtēšanu, ir ieinteresēti pieņemt darbiniekus, kuriem piemīt gan vispārējās, gan profesionālās prasmes. Piemēram, darba devējs labprātāk pieņems darbā kandidātu, kurš:

  • būs gatavs kļūt par komandas spēlētāju, tādu, kas ne tikai spēs darboties komandā, bet arī parādīs izcilas vadības prasmes;
  • būs elastīgs un spēs pielāgoties jebkurai situācijai, neskatoties uz to, kā tas ietekmēs pašu;
  • spēs efektīvi sazināties, spēs uzklausīt un lietot atbilstošu ķermeņa valodu;
  • spēs risināt problēmas un atrast vajadzīgos resursus, kad radīsies neparedzētas situācijas;
  • pieņems atsauksmes un pielietos gūtās atziņas, lai veicinātu profesionālo izaugsmi;
  • būs pašpārliecināts un spēs izmantot savas zināšanas un prasmes, lai nostiprinātu pārliecību;
  • spēs domāt radoši, ieviesīs jauninājumus, tādā veidā palielinot efektivitāti.

Vispārējo prasmju trūkums vai to zems līmenis darba devējam parāda, kad kandidāts nevar iztikt bez citu palīdzības, nevar strādāt kā daļa no komandas, nav spējīgs domāt radoši un paust pozitīvu attieksmi pret darbu. Kandidātiem ar zemu vispārējo prasmju līmeni parasti neizdodas uzlabot  savu nodarbinātības situāciju (gan atrast darbu, gan uzsākt savu biznesu), vienalga, cik talantīgs viņš ir. Lai Tu kļūtu par vēlamo kandidātu darba devējam, iesakām novērtēt un uzlabot savu vispārējo prasmju līmeni.

Nākošais >