Apmācāmo rīcības plāns

Kas ir Rīcības plāns?

Rīcības plāns (RP) ir noderīgs rīks, kas ļauj plānot un uzlabot savu situāciju darba tirgū – organizēt aktīvu darba meklēšanas procesu, uzsākt savu biznesu, piedalīties citās mācību aktivitātes, lai uzlabotu savas prasmes.

Mēs iesākam lejupielādētRīcības plāna  sagatavi (kā dokumentu drukāšanai un/vai saglabāšanai piem., cietajā diskā). Rīcības plāns sastāv no 3 daļām:

  • I  daļa. Izglītība. Tavi izvirzītie mērķi un uzdevumi, kas saistīti ar formālo, neformālo apmācību/izglītību un vispārējo prasmju uzlabošanu;
  • II daļa. Nodarbinātība. Tavi izvirzītie mērķi un uzdevumi, kas saistīti ar aktīva darba meklēšanu un/vai nodarbinātības situācijas uzlabošanu;
  • III daļa. Uzņēmējdarbība. Tavi izvirzītie mērķi un uzdevumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbības uzsākšanu.
!!! Lejupielādes instrukciju Tu atradīsi lapas beigās. 

Pēc  Rīcības plāna, sagataves lejupielādes, Tu pats vari aizpildīt Rīcības plāna I, II, un III daļu. Ja Tu jau esi Job-Yes neformālās apmācības dalībnieks pieaugušo izglītības centrā, Tu vari saņemt konsultāciju klātienē.

Izmantojot Rīcības plāna sagatavi, Tu vari izvirzīt un noteikt mērķus, konkrētus uzdevumus, sasniegumu novērtēšanas kritērijus, termiņus, kā arī nepieciešamos resursus. Svarīgi ir nepārtraukti pārskatīt un papildināt savu Rīcības plānu kā arī veikt atzīmes par noteiktā mērķa sasniegšanas progresu.

Rīcības plāns darbojas Job-Yes neformālās apmācības laikā?

Job-Yes neformālās apmācība tiek uzsākta ar vispārējo prasmju līmeņa noteikšanu. Lai to paveiktu, ir izstrādāts rīks “Prasmju novērtējums” un ar tā palīdzību ikviens var novērtēts savas prasmes, kas nepieciešamas, lai iekļūtu darba tirgū. (sk. attēlu zemāk).

Balstoties uz “Prasmju novērtējuma”, yrezultātiem, Tu saņemsi sarakstu ar augstu novērtētām prasmēm (tās, kuras būsi novērtējis ar vairāk kā 7 punktiem) un sarakstu ar zemu novērtētām prasmēm (tās, kuras būsi novērtējis ar mazāk kā 7 punktiem).  

Tās prasmes, kuras būsi augstu novērtējis, varēsi ievietot Zināšanu portfelī (tajā tiek apkopti sasniegumi vispārējo prasmju pilnveidošanas un mūžizglītības procesā, ietverot gan formālo, gan neformālo izglītību).

Savukārt zemu novērtētās prasmes nepieciešams pilnveidot. Lai to paveiktu, izstrādāti dažādi uzdevumi – brīvi pieejamos mācību resursi (sk. attēlu zemāk). Pēc šī pilnveides procesa, ir ieteicams vēlreiz aizpildīt “Prasmju novērtējumu”.

Ja pēc atkārtotas “Prasmju novērtējuma” veikšanas rezultātu sarakstā vēl arvien ir zemu novērtētas prasmes, Tu vari turpināt pilnveidošanas procesu līdz Job-Yes apmācību beigām. Mēs iesākam pievienot zemākā līmeņa prasmju sarakstu Rīcības plāns “I daļa. Izglītība” (sk. tabulu zemāk) un plānot turpmākās mācību aktivitātes.  

Kā aizpildīt Rīcības plānu (I daļa)?

1. solis.    Pašnovērtējuma līmeņa noteikšana, izmantojot rīku “Prasmju novērtējums”

Vispārējo prasmju līmeņa noteikšanu, jāizmanto rīks “Prasmju novērtējums” (sk. attēlu augstāk). Tu saņemsi konkrētus ieteikumus, kā uzlabot savas prasmes pēc “Prasmju novērtējums”, pabeigšanas. Lai turpinātu pilnveides procesu, nepieciešams izpildīt 2. soli.

2. solis.    Pilnveidošanas process, izmantojot uzdevumus- brīvi pieejamos mācību resursus 

Veicot 1. soli, Tu ieguvi informāciju par prasmēm un iemaņām, kas nepieciešamas iekļūšanai darba tirgū. Tev bija arī iespēja izdrukāt vai lejupielādēt divus dokumentus:
1) “Prasmju novērtējuma” rezultātus ar informāciju par Tavu kopējo prasmju līmeni četrās kompetencēs, kā arī augstākā, vidējā un zemākā līmeņa prasmju sarakstu katrā no kompetencēm
2) 
“Uzdevumus- brīvi pieejamos mācību resursus” kas nepieciešami, lai paaugstinātu Tava vidējā un zemākā līmeņa prasmes. Uzdevumiem Tu vari piekļūt, izmantojot rīku "Prasmju novērtējums”s (sk. attēlu zemāk).

​3. Solis.    Uzlaboto prasmju līmeņa novērtējums

Pēc tam, kad būsi veiksmīgi beidzis pilnveides procesu, izmantojot uzdevumus- brīvi pieejamos mācību resursus, iesākam vēlreiz veikt  “Prasmju novērtējumu” lai noteiktu uzlaboto prasmju līmeni. Lai pilnvērtīgi izmantotu Job-Yes apmācības iespējas, pēc atkārtotas prasmju novērtēšanas iesakām Rīcības plānā(sk. attēlu zemāk) vēlreiz pievienot zemākā līmeņa prasmes (prasmes, kas novērtētas ar mazāk kā 7 punktiem). 

4. Solis.    I daļas  Rīcības plāna  aizpildīšana, aktivitāšu plānošana

1., 2. un 3. soļa instrukcijas sniedz pārskatu par Job-Yes neformālās apmācības procesu.  Rīcības plānu nepārtraukti pilnveidojamu un vienkārši lietojamu.

Īsumā

Tu esi izlasījis šo instrukciju un iepazinies ar Rīcības plānu soli pa solim.Tagad lejupielādē Rīcības plāna sagatavi un aizpildi to pats vai ar koordinatora palīdzību. Pēc lejupielādēs  Tu vari sākt 1.soli; ja vēl neesi veicis“Prasmju novērtējumu” Tu to varat sākt, uzspiežot šeit.

< Atgriezties galvenajā lapā