Kompetencijų ir gebėjimų įteisinimo būdai

Tema: Mokymosi mokytis kompetencija. Visą gyvenimą trunkančio mokymosi rezultatų įteisinimas.

Adaptuota: Merseyside Expanding Horizons, Jungtinė Karalystė.

Tikslas: Gilinti žinias apie metodus ir priemones, kurios yra naudojamos kompetencijų ir gebėjimų įteisinimui.

Aprašymas: Švietimo sistema apima formalųjį, neformalųjį švietimą ir savaiminį mokymąsi. Formalusis mokymas - vyksta formaliojo švietimo įstaigose. Neformalusis mokymas - savarankiško mokymosi procesas (apgalvotas ir suplanuotas), kuris vyksta šalia pagrindinių švietimo ir mokymo sistemų įvairiose aplinkose (priskirtinas kvalifikacijos kėlimui, gali būti teikiamas darbo vietose). Savaiminis mokymasis - savarankiškas mokymasis, kuris, kaip ir neformalusis švietimas, gali vykti įvairiose aplinkose, tačiau nėra iš anksto suplanuotas ir apgalvotas, tikslingas ir specialiai organizuotas, gali vykti ilgą laiką. Šis mokymas įteisinamas įgaliotų švietimo institucijų pagal nustatytus kriterijus. Įteisinimo procesas susideda iš keturių etapų:

  • Asmens pasiekimų nustatymo.
  • Galiojančių dokumentų, kurie įrodo asmens žinias ir gebėjimus, peržiūrėjimo.
  • Formaliojo švietimo įstaigos įvertinimo.
  • Pažymėjimo (diplomo), kuris įrodo asmens kvalifikaciją, išdavimo.

Daugelyje šalių nėra įteisintas neformalus ir savaiminis mokymasis, todėl tai nėra oficialiai pripažįstama. Šis pratimas padės suprasti mokymosi įteisinimui naudojamus metodus bei priemones.

Mokymosi rezultataiUžbaigę šią užduotį, jūs žinosite:

  • Mokymosi kompetencijų ir gebėjimų įteisinimo būdus.

Numatoma trukmė: 15 minučių.

Atlikti užduotį >

< Grįžti į mokymosi mokytis kompetenciją

< Grįžti į kompetencijų sąrašą