Ar žinote, kaip įteisinti savo kompetencijas ir gebėjimus?

Tema: Mokymosi mokytis kompetencija. Visą gyvenimą trunkančio mokymosi rezultatų įteisinimas.

Adaptuota: Merseyside Expanding Horizons, Jungtinė Karalystė.

Pagal žemiau esančią medžiagą:

www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory/european-inventory-glossary

Tikslas: Pagilinti žinias ir supratimą apie tai, kaip įteisinti savo kompetencijas ir gebėjimus.

Aprašymas: Vis daugiau Europos šalių pabrėžia neformaliojo ugdymo institucijų ir savaiminio mokymosi svarbą. Platus gebėjimų ir kompetencijų nustatymo, vertinimo bei pripažinimo procesas, kurį žmonės plečia lankydami neformaliojo ugdymo kursus arba mokydamiesi savarankiškai (pvz., žiniasklaidą, darbą ir kt.), yra vadinamas jūsų mokymosi rezultatų ĮTEISINIMU. Įteisinimo rezultatai paprastai būna patvirtinami pažymėjimu. Mokantis visą gyvenimą, „įteisinimas“ yra būtinas siekiant užtikrinti ir atitinkamai vertinti mokymąsi, kurį žmogus gyvenime gali pritaikyti bet kur ir bet kada. Įteisinimo tikslas – patvirtinti mokymąsi ir sukurti pridėtinę vertę mokymuisi ir/arba darbui ateityje. Bendrieji gebėjimai, kuriuos įgysite projekto „DARBUI – TAIP!“ ugdymo proceso metu (pvz., lankstus/-i, gebantis/-i kritiškai mąstyti, punktualus/-i ir kt.), yra labai svarbūs įsidarbinant. Todėl svarbu žinoti, jog šiuos gebėjimus galite įteisinti specialiuose vertinimo centruose. Ši užduotis padės jums sąmoningiau įvertinti savo gebėjimus bei kompetencijas. Atlikdami užduotį taip pat suprasite pagrindinius su kompetencijomis ir gebėjimais susijusius terminus. Siekiant įvertinti savo gebėjimus, yra labai svarbu suvokti kai kuriuos su įvertinimu susijusius terminus: jie yra būtini tam, kad padidėtų jūsų galimybės įsidarbinti.

Mokymosi rezultatai:

  • Geriau suvokti pagrindinius terminus, kurie naudojami mokymosi įvertinimo proceso metu;
  • Apgalvotai įvertinti savo gebėjimus bei kompetencijas.

Expected duration: 20 minučių.

Atlikti užduotį >

< Grįžti į mokymosi mokytis kompetenciją

< Grįžti į kompetencijų sąrašą