Ar gebate ieškoti informacijos bei patarimų tobulinant profesinius gebėjimus?

Tema: Mokymosi mokytis kompetencija. Bendrieji gebėjimai, reikalingi planuojant ir įgyvendinant mokymąsi visą gyvenimą.

Sukūrė: Socialinių inovacijų fondas, Lietuva.

Sukurta pagal:

www.skillsyouneed.com
www.mindtools.com/pages/article/being-effective.htm
www.mindtools.com/pages/article/being-effective.htm

Tikslai: Pagrindiniai pratimų tikslai:

  • Gilinti savo žinias kaip ieškoti patarimų, informacijos ir paramos;
  • Tobulinti gebėjimus ieškoti patarimų, informacijos ir paramos, siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes.

AprašymasDaugumai žmonių mokymasis asocijuojasi su formaliu švietimu mokyklose, kolegijose, universitetuose. Formalus švietimas ir įgyta kvalifikacija yra labai svarbu. Įgytas išsilavinimas suteikia galimybes gauti darbą, gauti didesnį atlygį, tačiau vien tik išsilavinimo neužtenka. Darbdaviai ieško žmonių, kurie savo žinias ir gebėjimus tobulintų visą gyvenimą. Keičiantis darbo rinkai darbdaviai ieško darbuotojų, gebančių tobulėti ir atnaujinti žinias. Ar žinote kaip efektyviai tobulinti gebėjimus? Ar žinote mokymo įstaigas, kurios gali jums padėti? Sunku organizuoti, planuoti savo mokymus be kolegų, darbdavių patarimų ar paramos. Efektyvus mokymasis visą gyvenimą - jūsų gyvenimo dalis. Informacija yra visur aplink jus, ją galite gauti skaitydami, klausydamiesi, stebėdami, įgydami darbo patirties. Nesvarbu koks jūsų amžius, mokytis - niekada nevėlu. Šie pratimai ugdo jūsų įgūdžius efektyviai organizuoti mokymąsi visą gyvenimą, tobulinti profesinius gebėjimus, kurie padidins įsidarbinimo galimybes.   

Mokymosi rezultatai: Užbaigę šias užduotis, jūs gebėsite:

  • Suprasti mokymosi svarbą;
  • Suformuluoti teisingus klausimus kolegoms, darbdaviams, kitiems atsakingiems žmonėms, siekiant geresnių mokymosi rezultatų;
  • Suprasti, kaip ieškoti patarimų, informacijos ir paramos tam tikrose situacijose.

Numatoma trukmė: 15 minučių.

Atlikti užduotį >

< Grįžti į mokymosi mokytis kompetenciją

< Grįžti į kompetencijų sąrašą