Mokymosi visą gyvenimą svarba norint sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje

Tema: Mokymosi mokytis kompetencija. Bendrieji gebėjimai, reikalingi planuojant ir įgyvendinant mokymąsi visą gyvenimą.

Sukūrė: CESIE, Italija.

Tikslas: Plėtoti savo gebėjimą kritiškai mąstyti apie tikslus ir visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, kad būtumėte konkurencingi darbo rinkoje ir gebėtumėte organizuoti jį tinkamu būdu.

Aprašymas: Svarbu suprasti visą gyvenimą trunkančio mokymosi svarbą, siekiant konkuruoti darbo rinkoje. Mokymosi procesas yra glaudžiai susijęs su jūsų gebėjimu planuoti savo mokymosi veiklą, atnaujinti savo profesinius ir vystyti bendruosius gebėjimus, nes darbo aplinka sparčiai kinta ir reikalauja, kad asmuo galėtų prisitaikyti prie naujų situacijų darbe.
Jūsų noras mokytis yra svarbus, siekiant geriau integruotis į darbo aplinką.
Šis pratimas padės tobulinti savo bendruosius gebėjimus nusistatyti mokymosi tikslus bei organizuoti savo mokymąsi, pasirenkant tam tikrą elgesio tipą (modelį), kurį išanalizuosite ir įvertinsite pagal savo asmeninio mokymosi aspektus. 

Mokymosi rezultatai: Užbaigę šią užduotį, jūs gebėsite:

  • Suprasti ir formuluoti savo visą gyvenimą trunkančio mokymosi tikslus, siekiant užtikrinti savo profesinių gebėjimų atnaujinimą ar tobulinimą;
  • Planuoti mokymosi veiklą, būtiną išlaikyti jūsų konkurencingumą darbo rinkoje.

Numatoma trukmė: 15 minučių.

Atlikti užduotį >

< Grįžti į mokymosi mokytis kompetenciją

< Grįžti į kompetencijų sąrašą